Arch manual pages

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [pad_naar_ebook] [naam_bestand_in_boek ...]


Open het calibre boek editeer tool. U kan optioneel ook de namen van bestanden in het boek meegeven, die dan automatisch geopend zullen worden voor aanpassingen.

Whenever you pass arguments to ebook-edit that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--detach
Loskoppelen van de controleterminal, indien aanwezig (alleen Linux)

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--version
toon programmaversie en stop

Kovid Goyal

Kovid Goyal
juli 19, 2019 3.46.0