Arch manual pages

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Skatīt e-grāmatu.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus ebook-viewer, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--continue
Turpiniet lasīt pie iepriekš atvērtas grāmatas

--detach
Atdalīties no kontrolējošā termināla, ja tāds ir (tikai Linux)

--force-reload
Force reload of all opened books

--full-screen, --fullscreen, -f
Ja norādīts, skata logs centīsies atvērt pilnekrāna režīmu, kad startēs.

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--open-at
The position at which to open the specified book. The position is a location or position you can get by using the Go to->Location action in the viewer controls. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something".

--raise-window
Ja norādīts, skata logs mēģinās nākt uz priekšu, kad startēs.

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0