Arch manual pages

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] file


Zobacz książkę.

Whenever you pass arguments to ebook-viewer that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--continue
Kontynuuj czytanie ostatnio otwartej książki

--detach
Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

--force-reload
Force reload of all opened books

--full-screen, --fullscreen, -f
Jeśli określone, okno przeglądarki spróbuje otworzyć się na pełnym ekranie podczas startu.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--open-at
The position at which to open the specified book. The position is a location or position you can get by using the Go to->Location action in the viewer controls. Alternately, you can use the form toc:something and it will open at the location of the first Table of Contents entry that contains the string "something".

--raise-window
Jeśli określone, okno przeglądarki spróbuje pokazać się na wierzchu podczas startu.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

Kovid Goyal

Kovid Goyal
listopada 08, 2019 4.3.0