Arch manual pages

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer

ebook-viewer [options] fil


Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--continue
Fortsätt läsa på den tidigare öppnade boken

--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

--force-reload
Tvinga inläsning av alla öppnade böcker igen

--full-screen, --fullscreen, -f
Om vald, kommer visarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--open-at
Positionen för att öppna den angivna boken. Positionen är en plats eller position som du kan få genom att använda åtgärden Gå till->Plats i visarens kontroller. Alternativt kan du använda formuläret toc:något och det öppnas på platsen för den första innehållsförteckningen som innehåller strängen "något".

--raise-window
Om angivet, kommer visarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal
November 8, 2019 4.3.0