Arch manual pages

EBOOK-VIEWER(1) calibre EBOOK-VIEWER(1)

ebook-viewer - ebook-viewer
ebook-viewer [options] fil

Visa en e-bok.

När du skickar argument till ebook-viewer som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--continue
Fortsätt läsa på den tidigare öppnade boken
--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)
--force-reload
Tvinga inläsning av alla öppnade böcker igen
--full-screen, --fullscreen, -f
Om valt, kommer E-bokvisarfönstret att försöka öppnas i helskärm vid start.
--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta
--open-at
Den position där för att öppna den angivna boken. Positionen är en plats eller position som du kan få genom att använda åtgärden Gå till->Plats i visarens kontroller. Alternativt kan du använda formuläret toc:något och det öppnas på platsen för den första innehållsförteckningen som innehåller strängen "något". Formuläret toc-href:något kommer att matcha href (intern länk destination) av innehållförteckningens noder. Matchningen är exakt, Om du vill matcha en delsträng, använd formuläret toc-href-contains:något. Formuläret ref:något kommer att använda Referensläget referenser.
--raise-window
Om valt, kommer E-bokvisarfönstret att försöka lägga sig överst vid start.
--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal
September 25, 2020 5.0.0