Arch manual pages

ECHO(1) Uživatelské příkazy ECHO(1)

echo - zobrazí řádek textu

echo [VOLBA]... [ŘETĚZEC]...

Příkaz echo vypíše zadané řetězce na standardní výstup.
-n
nevypisovat závěrečný znak nového řádku.
-e
povolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích
-E
nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích (výchozí nastavení)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

\0NNN
znak, jehož ASCII kód je NNN (osmičkově)
\\
zpětné lomítko
\a
zvonek (BEL)
\b
backspace
\c
dále již nevypisovat nic
\f
nová stránka (form feed)
\n
nový řádek (new line)
\r
návrat vozíku (carriage return)
\t
horizontální tabulátor
\v
vertikální tabulátor

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu echo, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Brian Fox a Chet Ramey.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro echo je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a echo, měl by příkaz
info coreutils 'echo invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0