Arch manual pages

ENV(1) Uživatelské příkazy ENV(1)

env - spustí program v modifikovaném prostředí

env [VOLBA]... [-] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný PŘÍKAZ.
-i, --ignore-environment
začne s prázdným prostředím
-u, --unset=NAME
zruší proměnnou z prostředí
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Uvedení pouze - implikuje -i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše výsledné prostředí.

Napsal Richard Mlynarik a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro env je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a env, měl by příkaz
info coreutils 'env invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0