Arch manual pages

PS2PS(1) Ghostscript Tools PS2PS(1)

ps2ps, eps2eps - Ghostscript PostScript "distiller"

ps2ps [ volby ] vstup.ps výstup.ps
eps2eps [ volby ] vstup.eps výstup.eps

ps2ps používá gs(1) ke konverzi souboru formátu PostScript(tm) "vstup.ps" na jednodušší a (obvykle) rychlejší PostScript soubor "výstup.ps". Normálně je ve výstupu povoleno použití PostScript Level 2 konstrukcí, ale volba -dLanguageLevel=1 omezí výstup pouze na Level 1.

eps2eps provádí stejnou optimalizaci pro soubory typu Encapsulated PostScript (EPS).

Spuštěním "gs -h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 6.60.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript.
31. prosinec 2000 6.60