Arch manual pages

ERF(3) Linux - příručka programátora ERF(3)

erf, erfc - chybová funkce a doplňková chybová funkce

#include <math.h>

double erf(double x);

double erfc (double x);

Funkce erf() vrací hodnotu chybové funkce pro x; která je definovaná jako
erf(x) = 2/sqrt(pi)* integrál od 0 do x funkce exp(-t*t) dt

Funkce erfc() vrací hodnotu doplňkové chybové funkce čísla x, která je definována jako 1.0 - erf(x).

SVID 3, BSD 4.3

exp(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 BSD