Arch manual pages

EXIT(3) Linux - příručka programátora EXIT(3)

exit - normálně ukončí proces

#include <stdlib.h>

void exit(int status);

Funkce exit() normálně ukončí proces a vrátí hodnotu status rodiči. Všechny funkce registrované funkcemi atexit() a on_exit() jsou vyvolány v opačném pořadí jejich registrace. Všechny otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

Funkce exit() se nikdy nevrací.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

_exit(2), atexit(3), on_exit(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996 GNU