Arch manual pages

EXP(3) Linux - příručka programátora EXP(3)

exp, log, log10, pow - exponenciální, logaritmická a mocninná funkce

#include <math.h>

double exp(double x);

double log(double x);

double log10(double x);

double pow(double x, double y);

Funkce exp() vrací hodnotu e (základ přirozených logaritmů) na x.

Funkce log() vrací hodnotu přirozeného logaritmu čísla x.

Funkce log10() vrací hodnotu desítkového logaritmu čísla x.

Funkce pow() vrací hodnotu x na y.

Funkce log() a log10() mohou vrátit následující chyby:
EDOM
Číslo x je záporné, tedy není z definičního oboru.
ERANGE
Číslo x je 0. Logaritmus nuly není definován.

Funkce pow() může vrátit následující chybu:

EDOM
Číslo x je záporné a y není celočíselná hodnota. Výsledek by byl komplexní číslo.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

sqrt(3), cbrt(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU