Arch manual pages

EXPM1(3) Linux - příručka programátora EXPM1(3)

expm1, log1p - exponenciální funkce minus 1, logaritmus čísla 1 plus argument

#include <math.h>

double expm1 ( double x );

double log1p ( double x );

expm1(x) vrací číslo odpovídající `exp (x) - 1'. Toto číslo je počítáno algoritmem, který je poměrně přesný i v případě, že číslo x je blízko čísla nula. -- v tomto případě bude `exp (x) - 1' nevhodné, protože bychom odečítali dvě skoro stejná čísla.

log1p(x) vrací hodnotu `log (1 + x)'. Je počítána algoritmem, který je poměrně přesný i v případě, kdy je číslo x skoro nula.

BSD

exp(3), log(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU