Arch manual pages

VIMTUTOR(1) General Commands Manual VIMTUTOR(1)

vimtutor - nauczyciel Vima

vimtutor -g [język]

Vimtutor uruchamia nauczyciela Vima. Najpierw kopiuje właściwy plik, dzięki temu można go zmieniać bez obaw utraty treści.

Vimtutor przyda się ludziom, którzy chcą się nauczyć pierwszych poleceń Vima

Opcjonalny argument -g uruchamia vimtutor w gvimie a nie w Vimie jeśli graficzna wersja Vima jest dostępna, jeśli nie zostanie uruchomiony Vim.

Opcjonalny argument [język] jest dwu literowym kodem języka, tak jak "it" lub "es". Jeśli brak argumentu [język] zostanie użyty język bieżącej lokalizacji. Jeśli nauczyciel w tym języku jest dostępny, zostanie użyty - w innym wypadku zostanie wykorzystana wersja angielska.

Vim jest uruchamiany zawsze w trybie kompatybilności z Vi

/usr/share/vim/vim81/tutor/tutor[.język]
Tekstowe pliki Vimtutora.
/usr/share/vim/vim81/tutor/tutor.vim
Skrypt Vima używany do kopiowania pliku Vimtutora.

Vimtutor został początkowo napisany dla Vi przez Michaela C. Pierce'a i Roberta K. Ware'a z Colorado School of Mines zainspirowani przez Charlesa Smitha z Colorado State University. E-mail: bware@mines.colorado.edu
Zmodyfikowany na potrzeby Vima przez Brama Moolenaara. Nazwiska tłumaczy w plikach.

vim(1)
2001 Kwi 2