Arch manual pages

REPORTVIEW(1) [FIXME: manual] REPORTVIEW(1)

reportview - Be Kweatherservice att visa en väderrapport

reportview [Allmänna KDE-väljare] [Allmänna QT-väljare]

reportview är inte avsett att användas direkt.

reportview är ett litet program som ber Kweatherservice att visa en väderrapport. Information som visas omfattar temperaturen, vindhastigheten och lufttrycket.

Kweatherservice är en DCOP-tjänst som både används av reportview och kweather panelminiprogrammet för att tillhandahålla väderdata. Det finns inget behov av att starta Kweatherservice separat, utan reportview startar själv tjänsten om det behövs.

kweather(1)

Mer detaljerad dokumentation är tillgänglig med help:/kweather (skriv antingen in webbadressen i Konqueror, eller kör khelpcenter help:/kweather).

kweather är skrivet av Ian Reinhart Geiser <geiseri@kde.org> och Nadeem Hasan <nhasan@kde.org>

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>
Author.
2003-04-07 [FIXME: source]