Arch manual pages

FABS(3) Linux - příručka programátora FABS(3)

fabs - absolutní hodnota desetinného čísla

#include <math.h>

double fabs(double x);

Funkce fabs() vrací absolutní hodnotu čísla x, které je typu double.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997