Arch manual pages

FALSE(1) Uživatelské příkazy FALSE(1)

false - nedělá nic, neúspěšně

false [ignorované parametry]
false VOLBA

Skončí s návratovým kódem znamenajícím neúspěch.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu false, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro false je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a false, měl by příkaz
info coreutils 'false invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0