Arch manual pages

FLOOR(3) Linux - příručka programátora FLOOR(3)

floor - největší celé číslo ne větší než x

#include <math.h>

double floor(double x);

Funkce floor() zaokrouhluje číslo x dolů na nejbližší celé číslo a vrací je jako double.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

abs(3), fabs(3), ceil(3), rint(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997