Arch manual pages

FMOD(3) Linux - příručka programátora FMOD(3)

fmod - desetinná zbytková funkce

#include <math.h>

double fmod(double x, double y);

Funkce modf() počítá hodnotu podílu x děleno y. Návratová hodnota je x - n * y, kde n je podíl x / y, zaokrouhlený směrem k nule na celé číslo.

Funkce fmod() vrací zbytek. Výjimkou je případ, kdy dělitel y má hodnotu 0. V tomto případě funkce selže a nastaví proměnnou errno .

EDOM
Dělitel y je 0.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

drem(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997