Arch manual pages

FONT2C(1) Ghostscript FONT2C(1)

font2c - zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C

font2c jména_fontů

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími parametry:


-q -dNODISPLAY -dWRITESYSTEMDICT


následují ještě argumenty zadané na příkazové řádce. Toto zapíše PostScript Type 0 nebo Type 1 font jako kód jazyka C, který může být linkován interpretem.

gs(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16