Arch manual pages

FREE(1) Linux - Příručka uživatele FREE(1)

free - zobrazuje podíl volné a používané paměti v systému

free [-b | -k | -m] [-o] [-s prodleva ] [-t] [-V]

free zobrazuje celkový podíl volné a používané fyzické a swapové paměti v systém, stejně jako buffery používané jádrem. Sloupec "shared" je ignorován kvůli neplatnosti.

Přepínač -b zobrazuje paměť v bajtech; -k v kilobajtech (implicitní hodnota); -m v megabajtech.

Přepínač -t zobrazuje řádek "celkem".

Přepínač -o vypíná zobrazení řádky s buffery. Pokud není uveden přepínač -o, free odebírá paměť v bufferech z používané paměti a zobrazuje ji jako volnou.

Přepínač -s aktivuje opakující se spouštění free s časovým rozestupem prodleva (v sekundách), kde prodleva je libovolné racionální číslo. Pro měření času je používán usleep(3)

Přepínač -V vypíše číslo verze a skončí.

/proc/meminfo-- informace o paměti

ps(1), slabtop(1), vmstat(8), top(1)

Program je dílem Briana Edmondse.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

20.březen 1993 Cohesive Systems