Arch manual pages

GETSOCKNAME(2) Linux - příručka programátora GETSOCKNAME(2)

getsockname - získej jméno (adresu) soketu

int getsockname(int s , struct sockaddr * name , int * namelen )

Getsockname vrací současné jméno (adresu soketu) v name . Parametr namelen by měl být inicializován, aby ukazoval množství místa, na které ukazuje name. Po návratu bude ukazovat skutečnou velikost vráceného jména (v bajtech).

Při úspěchu je vrácena 0, jinak -1 a proměnná errno je příslušně nastavena.

EBADF
Argument s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
Argument s je soubor, není to deskriptor soketu.
ENOBUFS
Nedostatek systémových zdrojů k provedení operace.
EFAULT
Argument name ukazuje na paměť v neplatné části adresového prostoru procesu.

SVr4, 4.4BSD (volání getsockname se poprvé objevilo v 4.2BSD). SVr4 dokumentuje další chybové kódy ENOMEM a ENOSR.

Jména soketů v doméně UNIX nejsou přístupná; volání getsockname vrací data o délce 0.

bind(2), socket(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
29. března 1997 BSD Man Page