Arch manual pages

GROUP(5) Linux - příručka programátora GROUP(5)

group - seznam skupin uživatelů

Soubor /etc/group je ASCII soubor, který definuje skupiny, do kterých patří uživatelé. Na každém řádku je záznam pro jednu skupinu a každá řádka má tento formát:

jméno_skupiny:heslo:GID:seznam_uživatelů

Popis jednotlivých polí:

jméno_skupiny
jméno skupiny.
heslo
(šifrované) heslo skupiny. Je-li toto políčko prázdné, heslo není požadováno.
GID
číslo skupiny.
seznam_uživatelů
všechna uživatelská jména členů skupiny, oddělená čárkami.

/etc/group

Jak říká manuálová stránka initgroups(3) v BSD 4.2: /etc/group nikdo neudržuje.

login(1), newgrp(1), getgrent(3), getgrnam(3), passwd(5)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-12-29 Linux