Arch manual pages

GROUPDEL(8) Kommandoer for systemhåndterin GROUPDEL(8)

groupdel - slet en gruppe

groupdel [tilvalg] GRUPPE

The groupdel command modifies the system account files, deleting all entries that refer to GROUP. The named group must exist.

Tilvalgene som gælder for kommandoen groupdel er:

-h, --help

Vis hjælpeteksten og afslut.

-R, --root CHROOT_DIR

Brug ændringer i mappen CHROOT_DIR og brug konfigurationsfilerne fra mappen CHROOT_DIR.

-P, --prefix PREFIX_DIR

Apply changes in the PREFIX_DIR directory and use the configuration files from the PREFIX_DIR directory. This option does not chroot and is intended for preparing a cross-compilation target. Some limitations: NIS and LDAP users/groups are not verified. PAM authentication is using the host files. No SELINUX support.

De kan ikke fjerne den primære gruppe for en eksisterende bruger. Du skal fjerne brugeren før du fjerner gruppen.

Du skal manuelt kontrollere alle filsystemer for at sikre dig, at ingen filer fortsat er ejet af denne gruppe.

De følgende konfigurationsvariabler i /etc/login.defs ændrer opførelsen for dette værktøj:

MAX_MEMBERS_PER_GROUP (number)

Maximum members per group entry. When the maximum is reached, a new group entry (line) is started in /etc/group (with the same name, same password, and same GID).

The default value is 0, meaning that there are no limits in the number of members in a group.

This feature (split group) permits to limit the length of lines in the group file. This is useful to make sure that lines for NIS groups are not larger than 1024 characters.

If you need to enforce such limit, you can use 25.

Note: split groups may not be supported by all tools (even in the Shadow toolsuite). You should not use this variable unless you really need it.

/etc/group
Information om gruppekonto.

/etc/gshadow

Information om sikret gruppekonto.

Kommandoen groupdel findes med de følgende værdier:

0

success

2

invalid command syntax

6

angivet gruppe findes ikke

8

Kan ikke fjerne brugers primære gruppe

10

can't update group file

chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupadd(8), groupmod(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8).
31/07/2019 shadow-utils 4.7