Arch manual pages

GSLP(1) Ghostscript GSLP(1)

gslp - Formátuje a tiskne text za použití ghostscriptu
gsbj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu BubbleJet za použití ghostscriptu
gsdj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet za použití ghostscriptu
gsdj500 - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu DeskJet 500 za použití ghostscriptu
gslj - Formátuje a tiskne text pro tiskárnu LaserJet za použití ghostscriptu

gslp -12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor> -T<n> --add-to-space <jednotky> --add-to-width <jednotky> --columns <n> --detect --first-page <n> --kern<soubor.afm> --last-page <n> --(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec> --margin-(top|bottom|left|right) <palce> --no-eject-(file|formfeed) --spacing <n> [gs volby] [soubory]
gsbj [volby] [soubory]
gsdj [volby] [soubory]
gsdj500 [volby] [soubory]
gslj [volby] [soubory]

Tento nástroj nabízí funkčnost obdobnou k Unixovému programu enscript(1). Vytiskne soubory prostého textu za použití jediného fontu. Momentálně je schopen zpracovat tabelátory a přechody na novou stránku (formfeeds), ale neovládá zpětné vymazání znaků (backspaces). Pokud se používá font s pevnou šířkou, provádí zalamování řádek. Provádí také kerning a úpravu šířky (width adjustment).

Přednastavená zařízení (-sDEVICE=) a rozlišení (-r) jsou:

      gslp   epson   180
   gsbj   bj10e   180
   gsdj   deskjet  300
   gsdj500  djet500  300
   gslj   laserjet  300
Předvoleno je také, že se v hlavičce objeví aktuální datum zarovnané na střed.

Standartní implementované přepínače:
-12BclqRr -b<hlavička> -f<font> -F<hfont> -L<řádky> -p<výstupní_soubor>
Implementované přepínače na platformě Sun:
-T<n> nastavení šířky tabelátoru
Ignorované přepínače:
-GghKkmow -# -C -d -J -n -P -S -s -t -v
Přidané přepínače:
--add-to-space <jednotky>
přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každé mezery (může být i záporný)
--add-to-width <jednotky>
přidá daný počet 1/72" jednotek k šířce každého znaku (může být i záporný)
--columns <n>
tiskne v <n> sloupcích
--detect
pokud soubor začíná na "%!", zachází se s ním jako se souborem typu PostScript
--first-page <n>
začne tisknout na straně <n>
--kern <soubor.afm>
pro kerning se použije informací z daného souboru .AFM
--last-page <n>
tisk se ukončí za stranou <n>
--(heading|footing)-(left|center|right) <řetězec>
nastavení položek záhlaví/zápatí; nejprve použijte -B k smazání položek
--margin-(top|bottom|left|right) <palce>
nastaví odsazení od okrajů
--no-eject-(file|formfeed)
konec souboru/FF začne pouze nový sloupec, nikoli nový list
--spacing <n>
použije se dvojité (n=2), trojité (n=3), atd. velikosti mezer
Řetězec %# v záhlaví nebo zápatí bude nahrazen číslem stránky.

gs(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16