Arch manual pages

GSND(1) Ghostscript GSND(1)

gsnd - spustí ghostscript (PostScript a PDF engine) bez displeje

gsnd [ volby ] [ soubory ] ...

Tento skript prostě vyvolá gs(1) s přepínačem -NODISPLAY , následovaným argumenty z příkazové řádky.

gs(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16