Arch manual pages

HELP2MAN(1) Brugerkommandoer HELP2MAN(1)

help2man - opret en simpel manualside

help2man [TILVALG]... KØRBAR

»help2man« opretter en manualside fra »--help« og »--version«.
-n, --name=STRENG
beskrivelse for NAVN-paragraffen
-s, --section=SEKTION
sektionsnummer for manualsiden (1, 6, 8)
-m, --manual=TEKST
navn på manualside (brugerkommandoer, ...)
-S, --source=TEKST
programmets oprindelse (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=STRENG
Vælg sprog (standard »C«)
-i, --include=FIL
inkluder materiale fra »FIL«
-I, --opt-include=FIL
inkluder materiale fra »FIL«, hvis den findes
-o, --output=FIL
send resultat til »FIL«
-p, --info-page=TEKST
Texinfo-manualens navn
-N, --no-info
Udelad henvisning til Texinfo-manual
--help
udskriv denne hjælpebesked og afslut
--version
udskriv versionsnummer og afslut

KØRBAR skal understøtte tilvalgene »--help« og »--version« og sende deres resultat til standardud, dog kan alternativer angives via:

-h, --help-option=STRENG
hjælpetilvalgsstreng
-v, --version-option=STRENG
versionstilvalgsstreng
--version-string=STRENG
versionstreng
--no-discard-stderr
inkluder stderr når tilvalgsuddata fortolkes

Rapporter fejl til <bug-help2man@gnu.org>.

Ophavsret 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc. Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der gives INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Yderligere materiale kan inkluderes i de oprettede uddata med --include og --opt-include tilvalgene. Formatet er simpelt:

[afsnit] tekst

/mønster/ tekst

Blokke med ordret *roff-tekst indsættet i resultatet enten i begyndelsen af det angivne [afsnit] (versalfølsom), eller efter en paragraf der matcher /mønster/.

Mønstre bruger Perls normale udtrykssyntaks og kan følges af i, s eller m modifikationer (se perlre(1)).

Linjer før det første afsnit eller mønster, som begynder med »-« behandles som tilvalg. Alt andet ignoreres i stilhed og kan bruges for kommentarer, RCS-nøgleord og lignende.

Rækkefølgen for afsnit (for dem inkluderet) er:

NAVN SYNOPSIS BESKRIVELSE TILVALG MILJØ FILER EKSEMPLER andet FORFATTER FEJLRAPPORTER OPHAVSRET SE OGSÅ

Alle [NAVN] eller [SYNOPSIS] afsnit der fremgår af inkluderingsfilen vil erstatte, hvad der ellers ville blive automatisk oprettet (selvom du stadig kan overskrive dette med --name hvis ønsket).

Andre afsnit er foranstillet til det automatisk fremstillede for standardafsnittene angivet ovenfor, eller inkluderet i andet (over) i rækkefølgen de blev mødt i inkluderingsfilen.

Placering af tekst inden i afsnittet kan eksplicit blive efterspurgt ved at bruge syntaksen [<afsnit], [=afsnit] eller [>afsnit] til at erstatte den ekstra tekst før, i stedet for, eller efter standarduddata respektivt.

Den seneste version af denne distribution er tilgængelig på nettet fra:

ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

Skrevet af Brendan O'Dea <bod@debian.org>

Den fulde dokumentation for help2man vedligeholdes som Texinfo-manual. Hvis info og help2man programmerne er korrekt installeret på din side, bør kommandoen
info help2man

give dig adgang til hele manualen.

august 2019 help2man 1.47.11