Arch manual pages

HOSTID(1) Uživatelské příkazy HOSTID(1)

hostid - vypíše číselný identifikátor systému

hostid

hostid VOLBA

Vypíše číselný identifikátor (v šestnáctkové soustavě) systému.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro hostid je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a hostid, měl by příkaz
info coreutils 'hostid invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0