Arch manual pages

HOSTNAME(1) Uživatelské příkazy HOSTNAME(1)

hostname - nastaví nebo vypíše jméno systému

hostname [JMÉNO]
hostname VOLBA

Vypíše nebo nastaví jméno systému.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro hostname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a hostname, měl by příkaz
info hostname

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2006 hostname 6.4