Arch manual pages

HYPOT(3) Linux - příručka programátora HYPOT(3)

hypot - eukleidovská vzdálenost

#include <math.h>

double hypot(double x, double y);

Funkce hypot() vrací hodnotu sqrt(x*x + y*y). Je to velikost přepony pravoúhlého trojúhelníka s odvěsnami x a y, neboli vzdálenost bodu (x, y) od počátku.

SVID 3, BSD 4.3

sqrt(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997