Arch manual pages

ID(1) Uživatelské příkazy ID(1)

id - vypíše identitu uživatele

id [volba]... [UŽIVATELSKÉJMÉNO]

Příkaz id vypíše informace o zadaném uživateli nebo (pokud není jméno uživatele zadáno) o uživateli, který program id spustil.
-a
ignoruje; pro kompatibilitu s jinými verzemi
-Z, --context
vypíše pouze bezpečnostní kontext aktuálního uživatele
-g, --group
Vypíše pouze efektivní group ID.
-G, --groups
Vypíše pouze skupiny, v nichž je uživatel členem.
-n, --name
vypíše jméno místo čísla ID, v případě -ugG
-r, --real
vypíše reálná místo efektivních ID, v případě -ugG
-u, --user
vypíše pouze efektivní user ID
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Není-li zadána žádná VOLBA, vypíše nějakou sadu užitečných informací.

Napsal Arnold Robbins a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro id je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a id, měl by příkaz
info coreutils 'id invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0