Arch manual pages

INDEX(3) Linux - příručka programátora INDEX(3)

index, rindex - vyhledej znak v řetězci

#include <string.h>

char *index(const char *s, int c);

char *rindex(const char *s, int c);

Funkce index() vrací ukazatel na první výskyt znaku c v řetězci s.

Funkce rindex() vrací ukazatel na poslední výskyt znaku c v řetězci s.

Ukončovací znak NULL je považován za součást řetězce.

FUnkce index() a rindex() vrací ukazatel na nalezený řetězec nebo NULL pokud nebyl znak nalezen.

BSD 4.3

memchr(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3), strspn(3), strstr(3), strtok(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU