Arch manual pages

INSTALL(1) Uživatelské příkazy INSTALL(1)

install - kopíruje soubory a nastavuje jejich atributy

install [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
install [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
install [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...
install [VOLBA]... -d ADRESÁŘ...

V prvních třech tvarech kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do existujícího ADRESÁŘe, se zachováním práv a vlastnictví. Ve čtvrtém tvaru vytvoří všechny komponenty v zadaném ADRESÁŘi(ích)

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
-c
(ignorováno)
-d, --directory
předpokládá, že všechny argumenty jsou názvy adresářů, vytváří všechny komponenty v určených adresářích
-D
Vytvoří všechny adresáře nadřazené CÍLi, kromě posledního; potom zkopíruje ZDROJ do CÍLe
-g, --group=SKUPINA
Nastaví skupinu vlastníků, namísto aktuální skupiny procesu
-m, --mode=PRÁVA
nastaví přístupová práva (jako s chmod), namísto rwxr-xr-x
-o, --owner=VLASTNÍK
nastaví vlastníka (jen superuživatel)
-p, --preserve-timestamps
nastaví časy přístupu/modifikace CÍLových souborů podle odpovídajících ZDROJOVÝCH souborů
-s, --strip
vypustí tabulku symbolů
--strip-program=PROGRAM
nastaví program, který se použije k vypuštění tabulky symbolů (strip) instalovaného programu
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
-T, --no-target-directory
považuje CÍL za normální soubor
-v, --verbose
vypisuje název každáho vytvářeného adresáře
--preserve-context
zachová bezpečnostní kontext SELinuxu
-Z, --context=KONTEXT
nastaví souborům a adresářům bezpečnostní kontext SELinuxu
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro install je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a install, měl by příkaz
info coreutils 'install invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0