Arch manual pages

ISALPHA(3) Linux - příručka programátora ISALPHA(3)

isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - klasifikace znaků

#include <ctype.h>

int isalnum (int c);
int isalpha (int c);
int isascii (int c);
int isblank (int c);
int iscntrl (int c);
int isdigit (int c);
int isgraph (int c);
int islower (int c);
int isprint (int c);
int ispunct (int c);
int isspace (int c);
int isupper (int c);
int isxdigit (int c);

Tyto funkce kontrolují, jestli znak c, který musí mít hodnotu typu unsigned char nebo EOF, je součástí nějaké skupiny znaků.
isalnum()
kontroluje, je-li znak alfanumerický; je to ekvivalent testu (isalpha(c) || isdigit(c)).
isalpha()
kontrola na písmeno (isupper(c) || islower(c)).
isascii()
kontroluje, je-li c je 7-bitová hodnota typu unsigned char , která je součástí sady znaků ASCII. Tato funkce je BSD i SVID rozšířením.
isblank()
kontrola na prázdný znak; tedy na mezeru nebo tabulátor. Tato funkce je GNU extenzí.
iscntrl()
kontrola na řídící znak.
isdigit()
kontrola na číslici (0 až 9).
isgraph()
kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak kromě mezery.
islower()
kontrola na malé písmeno.
isprint()
kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak včetně mezery.
ispunct()
kontrola na tisknutelný znak různý od mezery nebo alfanumerického znaku.
isspace()
kontrola na `bílý' znak. V "C" a "POSIX" locale to jsou: mezera, form-feed ('\f'), nový řádek ('\n'), carriage return ('\r'), horizontální tabulátor ('\t'), a vertikální tabulátor ('\v').
isupper()
kontrola na velké písmeno.
isxdigit()
kontrola na šestnáctkovou číslici, tj. jednu z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

Hodnota je nenulová pokud c spadá do testované skupiny znaků a nula pokud tam nepatří.

ANSI - C, BSD 4.3. isascii() je BSD a SVID extenzí. isblank() je GNU rozšíření.

To zda znak náleží do nějaké skupiny také závisí na současné locale. Např., isupper() nerozpozná A s přehláskou jako velké písmeno ve standardní C locale.

tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU