Arch manual pages

ISSUE(5) Linux - příručka programátora ISSUE(5)

issue - zpráva před přihlášením a identifikační soubor

Soubor /etc/issue je textový soubor, který obsahuje zprávu nebo identifikaci systému, která je vytištěna ještě před přihlášením. Může obsahovat různé @char a \char sekvence, jsou-li podporovány systémovými programy typu getty.

/etc/issue

motd(5), agetty(8), mingetty(8)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1993-07-24 Linux