Arch manual pages

KBIBTEX(1) Manual d'usuari del KBibTeX KBIBTEX(1)

kbibtex - Un editor de BibTeX creat per la comunitat KDE i escrit per en Thomas Fischer i alliberat sota la GPL versió 2 o posterior.

kbibtex [URL]

El KBibTeX és un editor de BibTeX creat per la comunitat KDE i escrit per en Thomas Fischer i alliberat sota la GPL versió 2 o posterior.

El KBibTeX es pot iniciar com un programa independent o incrustat com una KPart en pràcticament tots els programes KDE (p. ex., el Konqueror).

.PP URL

Una adreça o diverses adreces dels documents bibliogràfics a obrir.

.RE

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kbibtex (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/kbibtex).
kf5options(7)
qt5options(7)
També hi ha més informació disponible al lloc web oficial del KBibTeX[1].

El KBibTeX ha estat escrit per en Fischer, Thomas <fischer@unix-ag.uni-kl.de>.

Fischer, Thomas <fischer@unix-ag.uni-kl.de>
pàgina man pel KBibTeX.

1.
lloc web oficial del KBibTeX
https://userbase.kde.org/KBibTeX
29 de juny de 2016 KBibTeX