Arch manual pages

KF5KROSS(1) Manual d'usuari del kf5kross KF5KROSS(1)

kf5kross - Aplicació del KDE per executar scripts del Kross.

kf5kross [-h, --help] [-v, --version] [--author] [--license] [fitxer...]

El kf5kross executa scripts del Kross escrits en Javascript, Python, Ruby, Java i Falcon pel KDE.

Aquesta eina de línia d'ordres és utilitzada per qualsevol script sense IGU, p. ex. el Sheets del Calligra en té algun.

-h--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

-v--version

Mostra informació sobre la versió.

--author

Mostra informació sobre l'autor.

--license

Mostra informació sobre la llicència.

fitxer...

Els fitxers amb els scripts a executar.

kf5kross fitxer executa l'script al fitxer després de carregar el connector de l'intèrpret per al llenguatge de l'script (detectat a partir del sufix en el nom del fitxer).

Per a interpretar altres llenguatges al Javascript del KDE, haureu d'instal⋅lar kdebindings.

kf5options(7), qt5options(7), python(1), ruby(1), kjs5(1), java(1), falcon(1)

Cerqueu a http://kross.dipe.org/solution.html per a més informació i guies d'aprenentatge.

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

Sauer, Sebastian <mail@dipe.org>

Autor.

1.
seguidor d'errors del KDE
http://bugs.kde.org
31 de juliol de 2015 Frameworks del KDE Frameworks