Arch manual pages

KJS5(1) Eina per a la programació KJS5(1)

kjs5 - Intèrpret ECMAScript compatible amb el KDE

kjs5 [ | [--help] | [-help] | [-h] ] [ | [--version] | [-version] | [-v] ] [ | [-e sentència] ] [ | script ]

kjs és un motor d'ECMAScript/JavaScript pel KDE.

--help,-help,-h

Mostra l'ús del kjs5.

--version,-version,-v

Mostra la versió del kjs5.

-e sentència

Executa la sentència i surt. Per exemple:

kjs5 -e "print('hola món')"

script

Executa la sentència inclosa en el fitxer script.

kjs5 fitxer, com molts altres intèrprets, quan es crida sense paràmetres utilitza un editor de línies per a introduir sentències, mostrant

JS
>

. Per a sortir, escriviu quit() o premeu Ctrl+D a l'editor de línies.

kjscmd5(1)

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

Porten, Harri <porten@kde.org>

Autor.

1.
seguidor d'errors del KDE
http://bugs.kde.org
4 de maig de 2014 Frameworks del KDE Frameworks