Arch manual pages

KMOUSETOOL(1) Manual d'usuari del KMouseTool KMOUSETOOL(1)

kmousetool - Eina d'accessibilitat per ajudar a fer el clic del ratolí

kmousetool

La tasca de KMouseTool és generar els clics del ratolí, allí a on s'aturi el punter del ratolí. Fou dissenyat d'aquesta manera per ajudar a aquells que, per patir algun tipus de lesió ocasionada per un treball repetitiu, senten dolor quan premen els botons del ratolí.

KMouseTool també es pot configurar per esperar un temps específic per arrossegar al començament, abans de deixar el ratolí. D'aquesta manera, també el podeu usar per a les operacions arrossega i deixa.

Hi ha documentació d'usuari més detallada a help:/kmousetool (podeu emprar aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kmousetool).
kf5options(7)
qt5options(7)
Hi ha més informació disponible al lloc web de KDE.[1]

KMouseTool ha estat escrit per en Schmi Dt, Gunnar <gunnar@schmi-dt.de>, Schmidt, Olaf <ojschmidt@kde.org> i Roush, Jeff <jeff@mousetool.com>.

Watts, Lauri <lauri@kde.org>
Autor.

1.
al lloc web de KDE.
https://community.kde.org/Accessibility
6 de juliol de 2017 Aplicacions del KDE Aplicacion