Arch manual pages

KRONOMETER(1) Kronometer 2.1.0 KRONOMETER(1)

kronometer - Tidtagarurprogram

kronometer

Kronometer är ett tidtagarurprogram (stoppur/kronometer).

Huvudfunktionerna i Kronometer är följande:

• Starta, pausa, återstarta tidtagarurets grafiska komponent,

.RE

• Varvtider: Det går att lagra tidtagarurets tid när man vill,

.RE

• Sortering av varvtider: Det är enkelt att hitta den kortaste eller längsta varvtiden,

.RE

• Nollställ tidtagarurets grafiska komponent och varvtiderna,

.RE

• Inställning av tidsformat: Det går att välja tidtagarurets upplösning,

.RE

• Spara och återstarta tider: Det går att spara tidtagarurets status och senare återstarta det,

.RE

• Anpassning av teckensnitt: Det går att välja teckensnitten för varje siffra i tidtagaruret,

.RE

• Anpassning av färger: Det går att välja färg för tidtagarurets siffror och bakgrund,

.RE

• Export av varvtider: Det går att exportera varvtider till en fil med JSON- eller CSV-format.

.RE

Kronometer är skrivet av Elvis Angelaccio <elvis.angelaccio@kde.org>.

Den här manualsidan är skriven av Joao Eriberto Mota Filho <eriberto@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

2016-04-10 April 2016 kronometer 2.0