Arch manual pages

LABS(3) Linux - příručka programátora LABS(3)

labs - absolutní hodnota čísla typu long integer.

#include <stdlib.h>

long int labs(long int j);

Funkce labs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu long int.

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

Absolutní hodnota nejmenšího čísla long int není definována.

abs(3), ceil(3), floor(3), fabs(3), rint(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU