Arch manual pages

LILO(8) System Manager's Manual LILO(8)

lilo - instaluje zavaděč systému

Hlavní funkce:

/sbin/lilo - instalace zavaděče Linuxu

Jiná použití:

/sbin/lilo -q - zobrazí současnou bootovací mapu - seznam jader, které je možno při bootování zvolit.
/sbin/lilo -R - slouží pro nastavení standardní příkazové řádky pro následující reboot.
/sbin/lilo -I - zobrazí cestu k bootovatelnému obrazu jádra.
/sbin/lilo {-u|-U} - odinstaluje lilo.

lilo nainstaluje zavaděč systému, který bude aktivován při každém dalším zavádění systému. Má spoustu voleb.
-v
Verbose. V závislosti na počtu voleb -v bude lilo tisknout více a více zpráv o své činnosti.
-q
Vypíše jádra, která je možné nabootovat. lilo má soubor, standardně /boot/map, který obsahuje jména a umístění jader. Tato volba je všechny vypíše.
-m map-soubor
lilo použije specifikovaný mapový soubor místo standardního /boot/map.
-C config-soubor
lilo čte standardně své instrukce o tom, které soubory má zmapovat, ze svého konfiguračního souboru /etc/lilo.conf. Tato volba může být použita ke specifikaci jiného konfiguračního souboru.
-d delay
Jestliže jste specifikovali více jader a při bootování jste stiskli klávesu Shift, lilo zobrazí prompt a čeká na Vaši volbu jádra. Nebudete-li na tuto výzvu reagovat, lilo zavede první kernel, který je na seznamu bootovatelných kernelů. Tato volba určuje počet desetin sekundy před jeho zavedením.
-D label
Použij kernel se zadaným jménem místo prvního v seznamu.
-r root-directory
Předtím, než něco provedeš, udělej chroot do specifikovaného adresáře. Je velmi často používáno při opravě z boot disku.
-t
Test. Proveď vše jak máš, pouze nic nezapisuj na disk. Používá se společně s -v, abychom poznali, co bude lilo skutečně dělat.
-c
Kompaktní mapa. Tato volba sdružuje požadavky na čtení sousedních sektorů a tím velmi urychluje zavedení systému.
-f disk-tab
Specifikace souboru, který obsahuje popis geometrie disku. Standardní je /etc/disktab.)
-i boot-sector
Specifikuje nový boot sektor. Standardní je /boot/boot.b.)
-l
Generuj lineární adresy a ne adresy ve formátu sektor/hlava/cylindr.
-P {fix|ignore}
Uprav nebo ignoruj `poškozené' partition tabulky, t.j. partition tabulky s lineárními nebo sektor/hlava/cylindr adresami, které neodpovídají.
-s save-file
Když lilo přepisuje boot sektor, uloží jeho starý obsah do souboru, standardně /boot/boot.NNNN kde NNNN závisí na čísle zařízení. Tato volba specifikuje jiný záložní soubor pro boot sektor. (Nebo společně s volbou -u určuje soubor, ze kterého se má bootsektor obnovit.)
-S save-file
Standardně lilo nepřepisuje existující záložní soubor. Tato volba mu to umožní.
-u device-name
Odinstaluje lilo, zkopíruje záložní boot sektor zpět.
-U device-name
Totéž, ale nekontroluje čas.
-R command line
Tato volba uloží standardní příkazovou řádku pro příští spuštění zavaděče. Zavaděč tuto řádku smaže: toto je pouze jednorázový příkaz. Je typicky používán v skriptech pro reboot.
-I label
Název běžícího kernelu je po zavedení v proměnné BOOT_IMAGE. Tento příkaz vypíše odpovídající cestu k obrazu jádra.
-V
Vytiskne číslo verze.

Výše uvedené volby odpovídají klíčovým slovům v konfiguračním souboru podle této tabulky:

-b bootdev boot=bootdev
-c compact
-d dsec delay=dsec
-D label default=label
-i bootsector install=bootsector
-f file disktab=file
-l linear
-m mapfile map=mapfile
-P fix fix-table
-P ignore ignore-table
-s file backup=file
-S file force-backup=file
-v verbose=level

lilo.conf(5).
Distribuce programu lilo obsahuje rozsáhlejší dokumentaci.

Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996