Arch manual pages

LINK(1) Uživatelské příkazy LINK(1)

link - zavolá funkci link k vytvoření odkazu na soubor

link SOUBOR1 SOUBOR2
link VOLBA

Zavolá funkci link k vytvoření odkazu se jménem SOUBOR2 na existující SOUBOR1.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Michael Stone.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

link(2)

Úplná dokumentace programu link je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a link správně nainstalovány, měl by příkaz

info coreutils 'link invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0