Arch manual pages

LISTEN(2) Linux - příručka programátora LISTEN(2)

listen - čekej na spojení na soketu

#include <sys/socket.h>

int listen(int s, int backlog);

K přijetí spojení na soketu je nejdříve třeba tento soket vytvořit funkcí socket(2), ochota akceptovat příchozí spojení a délka fronty čekajících požadavků je specifikována funkcí listen, a poté jsou požadavky na spojení akceptovány funkcí accept(2). Volání listen lze aplikovat pouze na sokety typů SOCK_STREAM nebo SOCK_SEQPACKET.

Parametr backlog specifikuje délku fronty čekajících požadavků na spojení. Je-li fronta zaplněna, obdrží klient zprávu ECONNREFUSED.

V případě úspěchu je vrácena nula, jinak -1 a je příslušně nastavena proměnná errno

EBADF
Argument s není platným deskriptorem.
ENOTSOCK
Argument s není deskriptorem soketu.
EOPNOTSUPP
Typ soketu není podporován voláním listen.

SVr4, 4.4BSD (volání listen se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

Je-li soket typu AF_INET a argument backlog je větší než konstanta SOMAXCONN (128 v 2.0.29), je tiše zmenšen na SOMAXCONN. Budete-li psát přenositelné aplikace, tak si z této konstanty nic nedělejte, protože např. některé BSD systémy limitují backlog na 5.

accept(2), connect(2), socket(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
11.dubna 1997 BSD Man Page