Arch manual pages

LOCALE(7) Linux - příručka programátora LOCALE(7)

locale - Popis vícejazykové podpory

#include <locale.h>

Locale je množina jazykových a kulturních pravidel pro popis takových aspektu jako jsou jazyk pro zprávy, různé znakové sady, abecední řazení atd. Každý program musí mít možnost zjistit jeho locale a chovat se podle jím daných pravidel.

Hlavičkový soubor <locale.h> deklaruje datové typy, funkce a makra, která tuto přenositelnost usnadňuje.

Deklarované funkce: setlocale(3) pro nastavení aktuálního lacale a localeconv(3) pro zjištění informací o formátování čísel.

Různé kategorie pro lokální informace jsou definovány jako makra. Jestliže se použijí jako první argument pro funkci setlocale(3) je možno nastavit jednu z požadovaných kategorií:

LC_COLLATE
Mění chování funkcí strcoll(3) a strxfrm(3), které se používají na porovnání řetězců v lokální abecedě, Například, ostré německé s se třídí jako "ss".
LC_CTYPE
Mění chování klasifikačních funkcí a maker jako isupper(3) a toupper(3), a funkcí pro vícebytové znaky jako je mblen(3) nebo wctomb(3).
LC_MONETARY
Mění návratovou hodnotu funkce localeconv(3), která popisuje způsob jak jsou tištěna čísla, včetně detailů o desetinné tečce či čárce. Interně je tato informace použita ve funkci strfmon(3).
LC_MESSAGES
mění jazyk zpráv a určuje jak vypadá pozitivní a negativní odpověď v daném jazyce. GNU C-lib obsahuje pro tento účel funkce gettext(3), ngettext(3), and rpmatch(3). Funkce z GNU gettext se rovněž řídí proměnnou prostředí LANGUAGE (která obsahuje dvojtečkou oddělovaný seznam locales), je-li tato nastavena na platné locale jiné než "C".
LC_NUMERIC
Mění chování funkcí printf(3) a scanf(3) kdykoli mají použít nastavení locale. Tuto informaci lze také číst pomocí funkce localeconv(3).
LC_TIME
mění chování funkcí strftime(3), která zobrazuje současný čas podle lokálních pravidel; například v Evropě se běžně používá 24 hodinový den, zatímco v USA 12 hodinový.
LC_ALL
Nastavuje vše.

Jestliže je druhý argument pro setlocale(3) prázdný řetězec, "", hledá se základní locale takto:

1.
Jestliže je nastavena proměnná prostředí LC_ALL, použije se LC_ALL .
2.
Jestliže existuje proměnná prostředí, která se jmenuje stejně jako některá z kategorií, použije se tato.
3.
Jestliže je nastavena proměnná prostředí LANG, použije se hodnota LANG .

Hodnoty pro číselnou konverzi jsou nastaveny ve struct lconv , kterou vrací funkce localeconv(3), má následující deklaraci:

struct lconv {
   /* Číselná (nikoli peněžní) informace */
   char *decimal_point;		/* Znak pro desetinnou čárku */
 char *thousands_sep;		/* Oddělovač tisíců */
 char *grouping; /* Každý prvek označuje počet číslic ve skupině;
           významnější hodnoty se zobrazují více vlevo.
           Pozice CHAR_MAX určuje odkud se již žádné
           oddělování nečiní. Prvek s hodnotou 0 označuje,
           že předchozí prvek se použije odtud doleva. */
   /* Peněžní informace. */
   char *int_curr_symbol; /* První tři znaky jsou symbolem měny podle
              ISO 4217. Čtvrtý znak je oddělovač, pátý
              je '\0'. */
 char *currency_symbol;	/* Lokální symbol pro měnu */
 char *mon_decimal_point;	/* desetinná čárka */
 char *mon_thousands_sep;	/* Viz thousands_sep nahoře */
 char *mon_grouping;		/* Viz grouping nahoře */
 char *positive_sign;		/* Kladné znaménko */
 char *negative_sign;		/* Záporné znaménko */
 char int_frac_digits;		/* Mezinárodní počet des. míst */
 char frac_digits;		/* Lokální počet des. míst */
 char p_cs_precedes;      /* 1 když znak měny předchází číslo,
                  0 když jej následuje */
 char p_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                  currency_symbol od desetinné čárky */ 
 char n_cs_precedes;      /* 1 když currency_symbol předchází
                  záporné hodnoty, 0 když následuje */
 char n_sep_by_space;     /* 1 když mezera odděluje
                  currency_symbol od záporné hodnoty */
 /* Kladné a záporné znaménko:
   0 Závorky kolem hodnoty a symbolu měny.
   1 Znaménko před hodnotou i symbolem měny.
   2 Znaménko následuje za hodnotou i symbolem měny.
   3 Znaménko bezprostředně před symbolem měny.
   4 Znaménko bezprostředně následuje symbolem měny. */
 char p_sign_posn;
 char n_sign_posn;
};

POSIX.1-2001.

Funkce GNU gettext jsou specifikovány v LI18NUX2000.

locale(1), localedef(1), gettext(3), localeconv(3), ngettext(3), nl_langinfo(3), rpmatch(3), setlocale(3), strcoll(3), strfmon(3), strftime(3), strxfrm(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2008-12-05 Linux