Arch manual pages

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

lrf2lrs - lrf2lrs
lrf2lrs llibre.lrf

Converteix un fitxer LRF a un fitxer LRS (XML amb codificació UTF-8)

Sempre que passeu arguments a lrf2lrs i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

--dont-output-resources
No desis les imatges incrustades ni els fitxers de lletres al disc
--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt
--output, -o
Fitxer LRS de sortida
--verbose
Mostra en més detall
--version
mostra el número de versió del programa i surt

Kovid Goyal

Kovid Goyal
d’agost 21, 2020 4.23.0