Arch manual pages

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs book.lrf


Pārveido LRF datni par LRS (XML ar UTF-8 kodējumu) datni

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus lrf2lrs, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--dont-output-resources
Nesaglabāt diskā iegultos attēlus un šriftu datnes.

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--output, -o
Rezultāta LRS datne

--verbose
Sniegt vairāk informācijas

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0