Arch manual pages

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

lrf2lrs - lrf2lrs

lrf2lrs [možnosti] kniha.lrf


Prevod LRF súboru do LRS (XML s UTF-8 kódovaním)

Whenever you pass arguments to lrf2lrs that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--dont-output-resources
Neukladať pripojené obrazové súbory a súbory písiem na disk

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--output, -o
Výstupný LRS súbor

--verbose
Be more verbose

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembra 08, 2019 4.3.0