Arch manual pages

LRF2LRS(1) calibre LRF2LRS(1)

lrf2lrs - lrf2lrs
lrf2lrs bok.lrf

Omvandla en LRF-fil till en LRS(XML, UTF-8-kodad)-fil

När du skickar argument till lrf2lrs som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

--dont-output-resources
Spara inte inbäddade bild- och typsnittsfiler till hårddisken
--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta
--output, -o
Utdata för LRS-fil
--verbose
Var mer informativ
--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

Kovid Goyal

Kovid Goyal
augusti 21, 2020 4.23.0