Arch manual pages

LRFVIEWER(1) calibre LRFVIEWER(1)

lrfviewer - lrfviewer

lrfviewer [options] book.lrf


Číst e-knihu LRF book.lrf

Kdykoliv předáváte parametry pro lrfviewer, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

--disable-hyphenation
Zakázat dělení slov. Mělo by to výrazně zrychlit vykreslování.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--profile
Profilovat nástroj pro vykreslování LRF

--verbose
Vypsat více informací o procesu vykreslování

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

--visual-debug
Zapnout vizuální pomůcky pro ladění modulu vykreslování

--white-background
Ve výchozím nastavení je pozadí skoro bílé, protože je to snadnější pro oči. Použijte tuto volbu, aby bylo pozadí čistě bílé.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
listopadu 08, 2019 4.3.0