Arch manual pages

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [paildiestatījumi] datne.lrs


Pārveido LRS datni par LRF datni.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus lrs2lrf, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--lrs
Pārveidot LRS par LRS, noder atkļūdošanai.

--output, -o
Rezultāta datnes atrašanās vieta

--verbose
Apstrāde ar paplašinātu atskaiti

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0