Arch manual pages

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [možnosti] súbor.lrs


Spracuje LRS súbor do súboru LRF.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--lrs
Previesť LRS na LRS, užitočné pri hľadaní chýb v programe.

--output, -o
Cesta k výstupnému súboru

--verbose
Zvýšiť množstvo vypisovaných informácií

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembra 08, 2019 4.3.0